Competitie‎ > ‎

Invalbeperkingen

Het is spelers toegestaan binnen en tussen de reguliere- en duo competitie in te vallen. Om in te mogen vallen in een team mag een speler:
  • Maximaal 150 ELO punten sterker zijn dan de zwakste speler in de teamopgave van dat team (onafhankelijk van de vraag of die zwakste speler ook speelt);
  • Maximaal 150 ELO punten sterker zijn dan de gemiddelde ELO rating van de klasse waarin dat team speelt.
De lijst met spelers waaraan invalbeperkingen c.q.verboden zijn opgelegd wordt voor aanvang van iedere competitie op de pagina invalbeperkingen van de website van de NTTB gepubliceerd. Als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft, kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of -beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider. De dispensaties zijn ook op de pagina invalbeperkingen te vinden.

Bij overtredingen op de invalbeperkingen worden de behaalde punten van de onrechtmatige invaller omgezet in verlies. Er worden hiervoor geen geldboetes opgelegd.
De lijst met invalbeperkingen blijft gedurende de gehele competitie gelden en wordt alleen gewijzigd als er na publicatie spelers in de competitie zijn toegevoegd.

bron: NTTB