Technische commissie


De technische commissie (TC), onder leiding van de voorzitter technische commissie, is verantwoordelijk voor alle technische aspecten van het tafeltennisspel binnen de vereniging.
Aan de hand van het technisch beleidsplan wordt het technisch beleid uitgevoerd.
De technische commisie bestaat uit:

 • Voorzitter Technische commissie (dagelijks aanspreekpunt)
 • Wedstrijdsecretaris
 • Leden technische commissie
 • Trainers

Taken

De technische commissie is verantwoordelijk voor:

 • Organiseren en aanbieden van trainingen
 • Indeling trainingsgroepen, instroom en doorstroom
 • Team indeling op basis van sterkte en leeftijd
 • Tafeltennis materiaal, zoals tafels, balletjes ed.
 • Aanstellen, opleiden en bijscholen van trainers
 • Periodieke evaluatie gesprekjes met jeugdleden
 • Richtinggevend en uitvoerend m.b.t. evt. samenwerking met andere verenigingen op het gebied van trainingen en competitie.

Spelersprofiel

Van alle jeugd selectiespelers wordt een dossier bijgehouden waarin ambitie, speelstijl en aandachtspunten worden bijgehouden. Voor senioren kan dit op verzoek van het lid worden opgesteld en bijgehouden. Door middel van een zelfassessment kan een speler bepalen welke aspecten van het tafeltennisspel goed beheerst worden en waar aandacht benodigd is. Het zelfassessment bevat een goed overzicht van alle aspecten, zoals motorische stijlen,  die bij de tafeltennissport van belang zijn. Het zelfassessment wordt door de TC als uitgangspunt gebruikt om trainingsbehoeften, ambitie en mogelijkheden te bespreken of voor het opstellen van een trainingsplan. Een zelfassessment kan regelmatig worden ingevuld om voortgang van een speler te bepalen.

Contact opnemen met de technische commissie
Subpagina''s (2): Tafeltennis Techniek